Pracownia Masażu – wizytówka


Projekt w sepii nacechowany duchem mistrza Leonarda w jego doskonałym rysunku człowieka witruwiańskiego.

marzec 14, 2011